Zonder betere coördinatie dreigt mineralentekort voor elektrische apparaten

Voor al uw computer problemen

Zonder betere coördinatie dreigt mineralentekort voor elektrische apparaten

mineralen te kort - SpinPC.nl

Een groep internationale wetenschappers stelt dat door een gebrek aan goede coördinatie bij de wereldwijde mineralenproductie en -distributie er in de toekomst een tekort zal ontstaan aan essentiële mineralen voor bijvoorbeeld elektrische apparaten zoals smartphones en laptops.

De wetenschappers hebben data van de vraag naar mineralen en de te verwachten mineralenproductie voor de komende decennia in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat mijnbouwactiviteiten en exploratie de toenemende toekomstige vraag niet kunnen bijhouden. Het recyclen van gebruikte mineralen is ook onvoldoende om het tekort tegen te gaan. Dit zeggen de wetenschappers in een artikel in het tijdschrift Nature.

De vraag zal in de komende decennia juist sterk toenemen doordat er in veel landen een omslag zal plaatsvinden naar een maatschappij die weinig koolstofdioxide produceert. Om dat te bewerkstelligen zijn juist veel metalen en mineralen nodig om de benodigde schone technologie te ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om metalen als neodymium, terbium en iridium.

De wetenschappers pleiten dan ook voor een betere internationale coördinatie ten aanzien van de mineralenproductie en -distributie, waarbij wordt gekeken waar investeringen nodig zijn voor het zoeken naar nieuwe mijnbouwlocaties en welke soorten mineralen op welke plekken gevonden kunnen worden.

Volgens hoofdonderzoeker Saleem Ali moet er ook naar internationale verdragen worden gekeken. “Er zijn verdragen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en afvalmanagement van organische chemicaliën, maar er is geen internationaal mechanisme dat een raamwerk biedt voor de coördinatie van de mineralendistributie”, aldus Ali.

Volgens de hoofdonderzoeker is het ook problematisch dat veel kostbare mineralen zoals koper doorgaans worden gevonden in landen waar het beheer en het toezicht van de autoriteiten niet voldoen. Dit vormt een risico voor de toenemende vraag naar de mineralen. Maar de productie van deze landen is volgens Ali wel cruciaal om te voldoen aan de wereldwijde vraag.

Een ander probleem is de tijd die nodig is om een bron van zeldzame mineralen na de ontdekking en exploratie daadwerkelijk te kunnen ontginnen. Dit duurt tussen de tien en vijftien jaar. De laatste grote koperbron is vijftien jaar geleden in Mongolië ontdekt. De koperproductie begon hier pas in 2016, waardoor inmiddels de vraag veel groter is dan de distributiecapaciteit.